Uus-Männikmäe ühepereelamu

MÕDRIKU KÜLA, VINNI VALD, LÄÄNE-VIRUMAA