Teenused

Arhitektuurne projekteerimine

  • Eskiisprojektid
  • Eelprojektid
  • Põhiprojektid
  • Tööprojektid
  • Lammutusprojektid

Teostame peaprojekteerimist – elamud (ühepereelamud, kahepereelamud, ridaelamud, korterelamud), ühiskondlikud hooned, kaubandushooned, tööstushooned, väikeehitised jm. Pakkume nii uue ehitiste projekteerimisteenuseid, kui ka tegeleme rekonstrueerimis-, laiendamisprojektidega.

Elektripaigaldise projekteerimine

Elektripaigaldiste projekteerimine erinevate projekteerimisetapidel. Elektripaigaldise projekti ekspertiisi tegemine ja konsultatsioonid.

Muu eriosade projekterimine

Teiste eriosade (ehituskonstruktsioonid, vee- ja kanalisatsioonitrassid, ventilatsioon, küte jt) projekteerimise puhul teeme koostööd meie koostööpartneritega, kes pakkuvad läbimõeldud ja hea kvaliteedi lahendusi.

Ehitusprojektide juhtimine

  • Projektdokumentatsiooni korraldamine
  • Eriosade korraldamine
  • Erinevate uuringute korraldamine
  • Asjaajamine

Detailplaneeringute koostamine

Pakkume kliendile lahendused, mis võimaldavad leida parima variandi kliendi soovide, kohalike elanike, looduskeskkonna ning seaduste vahel.

Nõustamine, konsultatsioonid

Arhitektuur-ehituslikud konsultatsioonid.

Pakkume ka erikonsultatsioonid – energitõhususealased konsultatsioonid, kus on ühendatud ehituslikku valdkonna mõisted, ideed ja realiseerumine koos majanduslikku analüüsiga konkreetse objekti jaoks.